ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เนื้อหา
dot
dot
เหตุผลของการใช้ช้างไทย
dot
bulletทำไมเลือกใช้ช้างในการบำบัด
bulletทำไมต้องเป็นช้างไทย
dot
โครงการช้างบำบัด
dot
bulletความเป็นมาของโครงการช้างบำบัด
bulletมาตรการความปลอดภัย
dot
เว็บเพื่อนบ้าน
dot
ภาควิชากิจกรรมบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
dot
ติดต่อเรา

dot


แบนเนอร์ตัวอย่าง


ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์โครงการช้างไทยบำบัดเด็กออทิสติก

 

 

โครงการช้างบำบัด
Thai Elephant - assisted Therapy Project.(TETP)

โคงการช้างบำบัด ภาควิชากิจกรรมบำบัด คณะเทคนิคการเเพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

ช้างบำบัด คืออะไร

       ช้างบำบัด (Elephant - assisted therapy Program)  คือการนำเอาช้างมาใช้เป็นสื่อในการบำบัด ทั้งนี้อาศัย นักกิจกรรมบำบัดในการออกแบบและปรับขั้นตอนของกิจกรรมให้เหมาะกับความสามารถของผู้รับบริการ อาศัยช้างในการสร้างแรงจูงใจ ความสนใจในการทำกิจกรรม สร้างเสริมสัมพันธภาพระหว่างคนกับสัตว์ เพิ่มการรับรู้สิ่งแวดล้อม ความรู้ความเข้าใจกฎกติกาสังคมและทักษะกิจกรรมการดำเนินชีวิต ช่วยให้เกิดเรื่องของความประทับใจที่เด็กอยากบอกเล่า เพิ่มพูนความสามารถในการใช้ภาษา อารมณ์ และการแสดงออก

 รายละเอียดและแบบฟอร์มการรับสมัคร คลิกที่นี่icon

 

 

 

More »
กิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระปิยมหาราช ครั้งที่ 21

 กิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระปิยมหาราช ครั้งที่ 21

วันที่ 20 21 27 28 ตุลาคม 2561


กิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระปิยมหาราช ครั้งที่ 16

กิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระปิยมหาราช ครั้งที่ 16

วันที่ 22-23 ตุลาคม 2559


กิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระปิยมหาราช ครั้งที่ 11icon


กิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระปิยมหาราช ครั้งที่ 11

วันที่ 23 ตุลาคม 2557


กิจกรรมอบรมช้างบำบัดแก่นักศึกษากิจกรรมบำบัด

 กิจกรรมอบรมให้ความรู้ช้างไทยบำบัด แก่นักศึกษากิจกรรมบำบัด

 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2557 


กิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระปิยมหาราช ครั้งที่ 9icon

กิจกรรมช้างบำบัดสำหรับเด็กพิเศษ เพื่อเทิดพระเกียรติพระปิยมหาราช ครั้งที่ 9 เนื่องในวันช้างไทย และ CMU Research Expo Exhibition

มื่อวันที่ 10 - 12 มีนาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 9.00 – 16.00 น.


กิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระปิยมหาราช ครั้งที่ 8icon

 โปรแกรมสัมผัสช้าง 2 วัน

วันที่ 19 -20 ตุลาคม 2556


กิจกรรมการอบรมเพื่อให้ความรู้แก่นักศึกษากิจกรรมบำบัดสิงคโปร์icon

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 9.00 – 16.00 น.


กิจกรรมจัดอบรมให้ความรู้แก่นักศึกษา

กิจกรรมจัดอบรมให้ความรู้แก่นักศึกษา วันที่ 5 ตุลาคม 2556 


การจัดอบรมให้ความรู้แก่นักศึกษาสิงคโปร์ เรื่อง Thai Elephant-Assisted Therapy: an Innovative Intervention for Individuals with Autismicon

การจัดอบรมให้ความรู้แก่นักศึกษาสิงคโปร์ เรื่อง Thai Elephant-Assisted Therapy: an Innovative Intervention for Individuals with Autism

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555 


กิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระปิยมหาราช ครั้งที่7icon

 เมืื่อวันที่ 22 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2556 


โครงการช้างบำบัดเทิดพระเกียรติสมเด็จพระปิยะมหาราช
More »
Copyright © 2011 All Rights Reserved.

โครงการช้างไทยบำบัดเด็กออทิสติก
ภาควิชากิจกรรมบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ที่อยู่ :  เลขที่ 110 ถนนอินทวโรรส ตำบล :  ศรีภูมิ อำเภอ : เมือง
จังหวัด : เชียงใหม่      รหัสไปรษณีย์ : 50200
เบอร์โทร :  +6653-94-9295     แฟ็กซ์ :  +6653-94-9257

E-mail: changbumbud.amscmu@gmail.com