ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เนื้อหา
dot
dot
เหตุผลของการใช้ช้างไทย
dot
bulletทำไมเลือกใช้ช้างในการบำบัด
bulletทำไมต้องเป็นช้างไทย
dot
โครงการช้างบำบัด
dot
bulletความเป็นมาของโครงการช้างบำบัด
bulletมาตรการความปลอดภัย
dot
ดาวน์โหลด
dot
bulletดาวน์โหลดใบสมัครต่างๆ
dot
เว็บเพื่อนบ้าน
dot
ภาควิชากิจกรรมบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
dot
ติดต่อเรา

dot


แบนเนอร์ตัวอย่าง


ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์โครงการช้างไทยบำบัดเด็กออทิสติก

 

 

โครงการช้างบำบัด
Thai Elephant - assisted Therapy Project.(TETP)

โคงการช้างบำบัด ภาควิชากิจกรรมบำบัด คณะเทคนิคการเเพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

ช้างบำบัด คืออะไร

       ช้างบำบัด (Elephant - assisted therapy Program)  คือการนำเอาช้างมาใช้เป็นสื่อในการบำบัด ทั้งนี้อาศัย นักกิจกรรมบำบัดในการออกแบบและปรับขั้นตอนของกิจกรรมให้เหมาะกับความสามารถของผู้รับบริการ อาศัยช้างในการสร้างแรงจูงใจ ความสนใจในการทำกิจกรรม สร้างเสริมสัมพันธภาพระหว่างคนกับสัตว์ เพิ่มการรับรู้สิ่งแวดล้อม ความรู้ความเข้าใจกฎกติกาสังคมและทักษะกิจกรรมการดำเนินชีวิต ช่วยให้เกิดเรื่องของความประทับใจที่เด็กอยากบอกเล่า เพิ่มพูนความสามารถในการใช้ภาษา อารมณ์ และการแสดงออก

 แผนการดำเนินงานโครงการช้างบำบัด คลิกที่นี่icon

แผนการดำเนินงานโครงการช้างบำบัด ประจำปี 2562 

และข้อมูลสำหรับผู้ที่สนใจเป็นอาสาสมัคร

 

 

More »
กิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระปิยมหาราช ครั้งที่ 21

 กิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระปิยมหาราช ครั้งที่ 21

วันที่ 20 21 27 28 ตุลาคม 2561


กิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระปิยมหาราช ครั้งที่ 16

กิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระปิยมหาราช ครั้งที่ 16

วันที่ 22-23 ตุลาคม 2559


กิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระปิยมหาราช ครั้งที่ 11icon


กิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระปิยมหาราช ครั้งที่ 11

วันที่ 23 ตุลาคม 2557


กิจกรรมอบรมช้างบำบัดแก่นักศึกษากิจกรรมบำบัด

 กิจกรรมอบรมให้ความรู้ช้างไทยบำบัด แก่นักศึกษากิจกรรมบำบัด

 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2557 


กิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระปิยมหาราช ครั้งที่ 9icon

กิจกรรมช้างบำบัดสำหรับเด็กพิเศษ เพื่อเทิดพระเกียรติพระปิยมหาราช ครั้งที่ 9 เนื่องในวันช้างไทย และ CMU Research Expo Exhibition

มื่อวันที่ 10 - 12 มีนาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 9.00 – 16.00 น.


กิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระปิยมหาราช ครั้งที่ 8icon

 โปรแกรมสัมผัสช้าง 2 วัน

วันที่ 19 -20 ตุลาคม 2556


กิจกรรมการอบรมเพื่อให้ความรู้แก่นักศึกษากิจกรรมบำบัดสิงคโปร์icon

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 9.00 – 16.00 น.


กิจกรรมจัดอบรมให้ความรู้แก่นักศึกษา

กิจกรรมจัดอบรมให้ความรู้แก่นักศึกษา วันที่ 5 ตุลาคม 2556 


การจัดอบรมให้ความรู้แก่นักศึกษาสิงคโปร์ เรื่อง Thai Elephant-Assisted Therapy: an Innovative Intervention for Individuals with Autismicon

การจัดอบรมให้ความรู้แก่นักศึกษาสิงคโปร์ เรื่อง Thai Elephant-Assisted Therapy: an Innovative Intervention for Individuals with Autism

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555 


กิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระปิยมหาราช ครั้งที่7icon

 เมืื่อวันที่ 22 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2556 


โครงการช้างบำบัดเทิดพระเกียรติสมเด็จพระปิยะมหาราช
More »
Copyright © 2011 All Rights Reserved.

โครงการช้างไทยบำบัดเด็กออทิสติก
ภาควิชากิจกรรมบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ที่อยู่ :  เลขที่ 110 ถนนอินทวโรรส ตำบล :  ศรีภูมิ อำเภอ : เมือง
จังหวัด : เชียงใหม่      รหัสไปรษณีย์ : 50200
เบอร์โทร :  +6653-94-9295     แฟ็กซ์ :  +6653-94-9257

E-mail: changbumbud.amscmu@gmail.com