ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เนื้อหา
dot
dot
เหตุผลของการใช้ช้างไทย
dot
bulletทำไมเลือกใช้ช้างในการบำบัด
bulletทำไมต้องเป็นช้างไทย
dot
โครงการช้างบำบัด
dot
bulletความเป็นมาของโครงการช้างบำบัด
bulletมาตรการความปลอดภัย
dot
เว็บเพื่อนบ้าน
dot
ภาควิชากิจกรรมบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
dot
ติดต่อเรา

dot


แบนเนอร์ตัวอย่าง


กิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระปิยมหาราช ครั้งที่ 21

 

รศ.ดร. นันทณี เสถียรศักดิ์พงศ์ หัวหน้าโครงการช้างบำบัดและทีมงานขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีมูลนิธิอนันตรา โกลเด้น ไทรแองเกิ้ล เอเลแฟนท์ และมูลนิธิSCG(ซีเมนต์ไทย) ที่ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมโครงการช้างบำบัดเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระปิยมหาราช ครั้งที่21 เมื่อวันที่ 20, 21, 27, 28 ตุลาคม 2561 โดยได้จัดการบริการทางกิจกรรมบำบัดให้แก่ผู้ปกครองและเด็ก ณ โรงเรียนควาญช้าง ศูนย์การเรียนรู้ด้านคชศาสตร์  สถาบันคชบาลแห่งชาติ อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง โดยเด็กได้สัมผัสช้างไทยและบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติผ่านการทำกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ กิจกรรมให้อาหารช้าง กิจกรรมฝึกขึ้นลงช้างจำลอง กิจกรรมขี่ช้าง กิจกรรมอาบน้ำช้าง กิจกรรมศิลปะช้าง กิจกรรมเล่นเกมกับช้าง และกิจกรรมผ่อนคลาย

สำหรับผู้ปกครองเด็กออทิสติก, เด็กสมาธิสั้น, เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา, เด็กที่มีพัฒนาการล่าช้า, เด็กดาวน์ซินโดรม, เด็กที่มีความบกพร่องของพัฒนาการแบบรอบด้าน และเด็กปกติ ที่สนใจเข้าร่วมโครงการช้างบำบัดครั้งต่อไป สามารถสมัครได้ที่ thai.tetp.org หรือ www.tetp.org ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ อนันต์ ไชยสมบัติ โทร 082-480-6390 Facebook: www.facebook.com/Changbumbud

              

                            
กิจกรรมในโครงการช้างบำบัด

กิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระปิยมหาราช ครั้งที่ 16
กิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระปิยมหาราช ครั้งที่ 11 article
กิจกรรมอบรมช้างบำบัดแก่นักศึกษากิจกรรมบำบัด
กิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระปิยมหาราช ครั้งที่ 9 article
กิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระปิยมหาราช ครั้งที่ 8 article
กิจกรรมการอบรมเพื่อให้ความรู้แก่นักศึกษากิจกรรมบำบัดสิงคโปร์ article
กิจกรรมจัดอบรมให้ความรู้แก่นักศึกษา
การจัดอบรมให้ความรู้แก่นักศึกษาสิงคโปร์ เรื่อง Thai Elephant-Assisted Therapy: an Innovative Intervention for Individuals with Autism article
กิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระปิยมหาราช ครั้งที่7 article
โครงการช้างบำบัดเทิดพระเกียรติสมเด็จพระปิยะมหาราชCopyright © 2011 All Rights Reserved.

โครงการช้างไทยบำบัดเด็กออทิสติก
ภาควิชากิจกรรมบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ที่อยู่ :  เลขที่ 110 ถนนอินทวโรรส ตำบล :  ศรีภูมิ อำเภอ : เมือง
จังหวัด : เชียงใหม่      รหัสไปรษณีย์ : 50200
เบอร์โทร :  +6653-94-9295     แฟ็กซ์ :  +6653-94-9257

E-mail: changbumbud.amscmu@gmail.com