ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เนื้อหา
dot
dot
เหตุผลของการใช้ช้างไทย
dot
bulletทำไมเลือกใช้ช้างในการบำบัด
bulletทำไมต้องเป็นช้างไทย
dot
โครงการช้างบำบัด
dot
bulletความเป็นมาของโครงการช้างบำบัด
bulletมาตรการความปลอดภัย
dot
เว็บเพื่อนบ้าน
dot
ภาควิชากิจกรรมบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
dot
ติดต่อเรา

dot
bulletโครงการช้างบำบัดเทิดพระเกียรติสมเด็จพระปิยะมหาราช


แบนเนอร์ตัวอย่าง


กิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระปิยะมหาราช ครั้งที่ 22

 กิจกรรมโครงการช้างบำบัดเทิดพระเกียรติสมเด็จพระปิยมหาราช ครั้งที่ 22 เมื่อวันที่ 16  กุมภาพันธ์ 2562  จัดกิจกรรมการบริการช้างบำบัดแก่เด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ณ โรงเรียนควาญช้าง ศูนย์การเรียนรู้ด้านคชศาสตร์  สถาบันคชบาลแห่งชาติ อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

เด็กได้สัมผัสช้างไทยและบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติผ่านการทำกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ กิจกรรมให้อาหารช้าง กิจกรรมฝึกขึ้นลงช้างจำลอง กิจกรรมขี่ช้าง กิจกรรมอาบน้ำช้าง กิจกรรมศิลปะช้าง กิจกรรมเล่นเกมกับช้าง และกิจกรรมผ่อนคลาย

รศ.ดร. นันทณี เสถียรศักดิ์พงศ์ หัวหน้าโครงการช้างบำบัดและทีมงานขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีมูลนิธิอนันตรา โกลเด้น ไทรแองเกิ้ล เอเลแฟนท์ และมูลนิธิSCG(ซีเมนต์ไทย) ที่ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมครั้งนี้

สำหรับผู้ปกครองเด็กออทิสติกเด็กสมาธิสั้น, เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา, เด็กที่มีพัฒนาการล่าช้า, เด็กดาวน์ซินโดรม, เด็กที่มีความบกพร่องของพัฒนาการแบบรอบด้าน และเด็กปกติ ที่สนใจเข้าร่วมโครงการช้างบำบัดครั้งต่อไป สามารถสมัครได้ที่ www.thai.tetp.org หรือ www.tetp.org ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ อนันต์ ไชยสมบัติ โทร 082-480-6390 Facebookwww.facebook.com/Changbumbud

 
กิจกรรมในโครงการช้างบำบัด

กิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระปิยมหาราช ครั้งที่ 21
กิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระปิยมหาราช ครั้งที่ 16
กิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระปิยมหาราช ครั้งที่ 11 article
กิจกรรมอบรมช้างบำบัดแก่นักศึกษากิจกรรมบำบัด
กิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระปิยมหาราช ครั้งที่ 9 article
กิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระปิยมหาราช ครั้งที่ 8 article
กิจกรรมการอบรมเพื่อให้ความรู้แก่นักศึกษากิจกรรมบำบัดสิงคโปร์ article
กิจกรรมจัดอบรมให้ความรู้แก่นักศึกษา
การจัดอบรมให้ความรู้แก่นักศึกษาสิงคโปร์ เรื่อง Thai Elephant-Assisted Therapy: an Innovative Intervention for Individuals with Autism article
กิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระปิยมหาราช ครั้งที่7 articleCopyright © 2011 All Rights Reserved.

โครงการช้างไทยบำบัดเด็กออทิสติก
ภาควิชากิจกรรมบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ที่อยู่ :  เลขที่ 110 ถนนอินทวโรรส ตำบล :  ศรีภูมิ อำเภอ : เมือง
จังหวัด : เชียงใหม่      รหัสไปรษณีย์ : 50200
เบอร์โทร :  +6653-94-9295     แฟ็กซ์ :  +6653-94-9257

E-mail: changbumbud.amscmu@gmail.com