ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เนื้อหา
dot
dot
เหตุผลของการใช้ช้างไทย
dot
bulletทำไมเลือกใช้ช้างในการบำบัด
bulletทำไมต้องเป็นช้างไทย
dot
โครงการช้างบำบัด
dot
bulletความเป็นมาของโครงการช้างบำบัด
bulletมาตรการความปลอดภัย
dot
เว็บเพื่อนบ้าน
dot
ภาควิชากิจกรรมบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
dot
ติดต่อเรา

dot
bulletโครงการช้างบำบัดเทิดพระเกียรติสมเด็จพระปิยะมหาราช


แบนเนอร์ตัวอย่าง


ประสบการณ์ผู้ใช้ ที่ 3 article
  • กิจกรรมโครงการช้างบำบัด เป็นกิจกรรมที่ดีมาก ทำให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นในด้านต่างๆ เช่น มีสมาธิในการทำกิจกรรมมากขึ้น ปฏิบัติตามคำสั่ง ยอมรับกฏกติกาการอยู่ร่วมกัน กล้าแสดงออกเพิ่มขึ้น มีเหตุผลมากขึ้น ซึ่งโดยรวมแล้วน้องดีขึ้นในทุกๆด้าน
  • อยากให้มีการจัดกิจกรรมโครงการช้างบำบัดนี้ต่อไป และต่อเนื่องที่ได้ให้โอกาสเด็กพิเศษคนใหม่ และคนเก่าที่เคยเข้าร่วมกิจกรรมด้วย เนื่องจากต้องใช้เวลาในการฝึกค่อนข้างนาน และต่อเนื่อง ถึงจะได้ผลดีอย่างแท้จริง

เสียงจากผู้ปกครองที่พาบุตรมาเข้าร่วมกิจกรรมโครงการช้างบำบัด

เมื่อวันที่ 22 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2556
ประสบการณ์ผู้ใช้

ประสบการณ์ ที่ 1 article
ประสบการณ์ ที่ 2 articleCopyright © 2011 All Rights Reserved.

โครงการช้างไทยบำบัดเด็กออทิสติก
ภาควิชากิจกรรมบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ที่อยู่ :  เลขที่ 110 ถนนอินทวโรรส ตำบล :  ศรีภูมิ อำเภอ : เมือง
จังหวัด : เชียงใหม่      รหัสไปรษณีย์ : 50200
เบอร์โทร :  +6653-94-9295     แฟ็กซ์ :  +6653-94-9257

E-mail: changbumbud.amscmu@gmail.com