ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เนื้อหา
dot
dot
เหตุผลของการใช้ช้างไทย
dot
bulletทำไมเลือกใช้ช้างในการบำบัด
bulletทำไมต้องเป็นช้างไทย
dot
โครงการช้างบำบัด
dot
bulletความเป็นมาของโครงการช้างบำบัด
bulletมาตรการความปลอดภัย
dot
เว็บเพื่อนบ้าน
dot
ภาควิชากิจกรรมบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
dot
ติดต่อเรา

dot


แบนเนอร์ตัวอย่าง


มาตรการความปลอดภัย

 

มาตรการ ความปลอดภัย
 
1) มาตรการความปลอดภัยสำหรับเด็กระหว่างร่วมกิจกรรมกับช้าง
 
        -  เด็กได้รับการแนะนำให้รู้จักช้างโดยผ่านสื่อภาพถ่าย VDO เกี่ยวกับช้างของตน
        -  ฝึก ทดสอบและพัฒนาสมรรถภาพของเด็กให้พร้อม ต่อกิจกรรมร่วมกับช้าง
        -  จัดกิจกรรมแนะนำช้างที่เหมาะสม ไม่ทำให้เด็กตื่นกลัวช้าง
        -  เด็กรู้และเข้าใจวิธีปฏิบัติต่อช้างผ่านการกำกับดูแลจากนักบำบัด ควาญช้าง และพี่เลี้ยงผู้ร่วมกิจกรรม
        -  จัดตารางเวลาเหมาะสมกับกิจวัตรของช้าง ช้างไม่เครียด เด็กสนุกสนาน
        -  เลือกช้างที่มีบุคลิกสอดคล้องกับเด็ก
        -  ฝึกอบรม นักบำบัด ควาญช้าง เจ้าหน้าที่ และผู้ปกครอง ให้รู้และเข้าใจกิจกรรมช้างบำบัด สามารถเข้าร่วม
           และเสริมประสิทธิภาพ ของการบำบัดได้อย่างเหมาะสม
        -  ก่อนเปลี่ยนกิจกรรมบำบัด จะต้องมีการทดสอบ จนเกิดความมั่นใจ ไม่มีข้อผิดพลาดใดๆ
        -  ป้องกันและควบคุมปัจจัย ที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุ ทุกกรณี ทั้งทางด้าน ช้าง วัสดุ อุปกรณ์ และกิจกรรมร่วม
           กับช้าง
 
2) มาตรการความปลอดภัยสำหรับช้างที่มีผลต่อความปลอดภัยของเด็ก
 
        - ช้างที่เข้าโครงการต้องปลอดโรค ที่สามารถติดต่อมาถึงเด็ก
        - มีการฝึก การทดสอบพฤติกรรม และการตอบสนองของช้าง จากการปฏิบัติกิจกรรม การบำบัด จนมั่นใจใน
          ความปลอดภัยต่อเด็กและช้าง
        - มีการวิเคราะห์ พฤติกรรมของช้าง และเด็ก ระหว่างการดำเนินกิจกรรมบำบัด เพื่อปรับให้เหมาะสมต่อการ
          พัฒนาของเด็กทุกวัน
        - มีเจ้าเหน้าที่ ควาญช้าง คอยดูแลความปลอดภัยตลอดการดำเนินกิจกรรม
        - มีระบบการให้อาหาร น้ำ การพักผ่อน อาหารเสริมอย่างเพียงพอ
        - มีกิจกรรมคลายเครียดให้กับช้าง ระหว่างการทำกิจกรรมบำบัด เช่น การลงอาบและว่ายน้ำในสระน้ำ การนวด
          และผ่อนคลายกล้ามเนื้อให้ช้าง
        - ฝึกให้ช้างจำกลิ่น เสียง และหน้าตา ท่าทางของเด็ก ในฐานะเพื่อนเล่นกัน
        - ประเมินผล ปรับแผนกิจกรรมและแจ้งข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายทราบ และปฏิบัติตามทุกขั้นตอน
 


Copyright © 2011 All Rights Reserved.

โครงการช้างไทยบำบัดเด็กออทิสติก
ภาควิชากิจกรรมบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ที่อยู่ :  เลขที่ 110 ถนนอินทวโรรส ตำบล :  ศรีภูมิ อำเภอ : เมือง
จังหวัด : เชียงใหม่      รหัสไปรษณีย์ : 50200
เบอร์โทร :  +6653-94-9295     แฟ็กซ์ :  +6653-94-9257

E-mail: changbumbud.amscmu@gmail.com