ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เนื้อหา
dot
dot
เหตุผลของการใช้ช้างไทย
dot
bulletทำไมเลือกใช้ช้างในการบำบัด
bulletทำไมต้องเป็นช้างไทย
dot
โครงการช้างบำบัด
dot
bulletความเป็นมาของโครงการช้างบำบัด
bulletมาตรการความปลอดภัย
dot
เว็บเพื่อนบ้าน
dot
ภาควิชากิจกรรมบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
dot
ติดต่อเรา

dot
bulletโครงการช้างบำบัดเทิดพระเกียรติสมเด็จพระปิยะมหาราช


แบนเนอร์ตัวอย่าง


ทำไมเลือกใช้ช้างในการบำบัด

  ทำไมต้องเป็นช้าง
 
        1. ช้างเป็นสัตว์บก เลี้ยงลูกด้วยนม ที่มีขนาดสมองใหญ่ที่สุดในโลก คือประมาณ 5,000 – 6,000 กรัม ในขณะที่มนุษย์มีขนาดสมอง 1,000 กรัม มีระบบการพัฒนาสมองคล้ายมนุษย์ มีความสามารถในการเรียนรู้เกือบ 70% ในขณะที่มนุษย์มีประมาณ 75% แต่ช้างมีการพัฒนาด้านการเจริญพันธุ์ และการพัฒนาสมองต่อเนื่องตั้งแต่เกิดจนกระทั่งตาย ทำให้มีความสามารถในการเรียนรู้ไม่จำกัดขึ้นอยู่กับผู้สอน ดังนั้นการฝึกช้างที่มีระบบ จะสามารถพัฒนาช้างให้เหมาะสมกับการบำบัดได้
         2. ช้างมีโครงสร้างร่างกายที่สมดุลย์ ทำให้เด็กที่นั่งขี่บนตัวช้างเกิดความมั่นใจ และสนุกสนานกับกิจกรรมการขี่ช้างเพื่อช่วยพัฒนาทักษะการ “ทรงร่าง” ซึ่งถือเป็นตัวชี้ในการพัฒนาทางร่างกาย
         3. ช้างมีความเร็วในการเดินเท่ากับมนุษย์ทำให้การใช้ช้างเพื่อกิจกรรมการบำบัดสอดคล้องกับธรรมชาติการเคลื่อนไหวของมนุษย์
         4. ช้างเป็นสัตว์สังคม มีปฏิสัมพันธ์ในเชิงการยอมรับสมาชิกเข้าสู่กลุ่ม ทำให้เด็กออติสติกมีการพัฒนาการเข้าสังคม การทำงานเป็นทีม การเรียนรู้ระเบียบสังคม
         5. ช้างเป็นเพื่อนตัวใหญ่ที่กินอาหารเก่ง เด็กสามารถจัดกิจกรรมการพัฒนาการเข้าสังคม การวางแผนกิจกรรมประจำวัน เช่น การให้อาหารช้าง การเข้าคิวรอซื้ออาหารช้าง การเลือกและวางแผนการซื้ออาหารช้าง การขอโทษ การให้อภัย ซึ่งสามารถประยุกต์ใช้ในเรื่องการใช้ชีวิตประจำวันและการเข้าสังคม
         6. ช้างมีระบบเสียงพิเศษ ที่สามารถกระตุ้นการทำงานของอวัยวะการรับสัมผัสของมนุษย์ ทำให้เกิดความสงบเยือกเย็น การจุดประกายความคิด การพัฒนาระบบรับรู้ รับสัมผัส และการสื่อสารกับบุคคลอื่นและช้างได้ดีขึ้น
         7. ช้างมีความเป็นเด็กรักสนุก เช่นเดียวกับเด็ก วัยเด็กจนถึงเด็ก 12 ขวบ ทำให้เด็กออติสติกสามารถรับรู้ความสนุกร่าเริง ผ่อนคลายความเครียด เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของการทำกิจกรรมผ่อนคลาย กิจกรรมสันทนาการซึ่งมีผลดีต่อการพัฒนาด้านร่างกาย จิตใจ และความคิดของเด็ก
         8. ช้างชอบการสัมผัส ชอบการแสดงความรัก ซึ่งช้างทำได้หลายมิติ เช่นการใช้งวงสัมผัสร่างกายเด็ก ตอบสนองการกอดและสัมผัสที่นุ่มนวล มีเสียงที่ส่งผ่านความสุขและเด็กรับรู้ได้
         9.  ช้างแสดงออกต่อเด็กออติสติก เช่นเดียวกับแสดงออกกับเด็กปกติ ทำให้เด็กมีความรู้สึกมั่นใจในสถานภาพทางสังคม และมีปฏิสัมพันธ์ในเชิงบวก
        10.กิจกรรมที่ใช้ช้าง เพื่อให้เด็กเปลี่ยนสภาพและการรับรู้ จากการเป็นภาวะหรือปัญหาของสังคม เป็นผู้ทำประโยชน์ และช่วยเหลือการงาน ช่วยเหลือช้างเช่นกิจกรรมการให้อาหารช้าง การอาบน้ำให้ช้าง การขี่ช้างไปกินอาหาร การเก็บมูลช้าง

 Copyright © 2011 All Rights Reserved.

โครงการช้างไทยบำบัดเด็กออทิสติก
ภาควิชากิจกรรมบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ที่อยู่ :  เลขที่ 110 ถนนอินทวโรรส ตำบล :  ศรีภูมิ อำเภอ : เมือง
จังหวัด : เชียงใหม่      รหัสไปรษณีย์ : 50200
เบอร์โทร :  +6653-94-9295     แฟ็กซ์ :  +6653-94-9257

E-mail: changbumbud.amscmu@gmail.com