ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เนื้อหา
dot
dot
เหตุผลของการใช้ช้างไทย
dot
bulletทำไมเลือกใช้ช้างในการบำบัด
bulletทำไมต้องเป็นช้างไทย
dot
โครงการช้างบำบัด
dot
bulletความเป็นมาของโครงการช้างบำบัด
bulletมาตรการความปลอดภัย
dot
เว็บเพื่อนบ้าน
dot
ภาควิชากิจกรรมบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
dot
ติดต่อเรา

dot
bulletโครงการช้างบำบัดเทิดพระเกียรติสมเด็จพระปิยะมหาราช


แบนเนอร์ตัวอย่าง


โครงการช้างบำบัดเทิดพระเกียรติสมเด็จพระปิยะมหาราช

โครงการช้างบำบัดเทิดพระเกียรติสมเด็จพระปิยะมหาราช

วันปิยะมหาราช ปี 2554 โครงการช้างบำบัด ภาควิชากิจกรรมบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมมือกับศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย จังหวัดลำปาง และ มูลนิธิไทรแองเกิ้ล เอเลเฟน และ โรงแรมอนันตรา โกล์ดเด้น ไทรแองเกิ้ล จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในโอกาสครบรอบวันสวรรคต(ปิยะมหาราช) โดยเปิดโอกาสให้บุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษและครอบครัว ได้มีโอกาสทำกิจกรรมร่วมกับช้างไทย ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กและผู้ปกครองได้สัมผัสกิจกรรมที่ใช้ในโปรแกรมบำบัดที่ใช้ช้างไทย การจัดกิจกรรมในครั้งนี้จะช่วยให้นักศึกษากิจกรรมบำบัด และผู้ที่สนใจ มีความรู้ความเข้าใจเรื่องบุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ และช้างไทย ภายใต้การดูแลของคณาจารย์จากคณะเทคนิคการแพทย์ โดยที่จะจัดกิจกรรมช้างบำบัด 2 วัน ในวันที่ 23 และ 24 ตุลาคม 2554 ตั้งแต่เวลา 8.00 น. – 17.00 น.


Copyright © 2011 All Rights Reserved.

โครงการช้างไทยบำบัดเด็กออทิสติก
ภาควิชากิจกรรมบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ที่อยู่ :  เลขที่ 110 ถนนอินทวโรรส ตำบล :  ศรีภูมิ อำเภอ : เมือง
จังหวัด : เชียงใหม่      รหัสไปรษณีย์ : 50200
เบอร์โทร :  +6653-94-9295     แฟ็กซ์ :  +6653-94-9257

E-mail: changbumbud.amscmu@gmail.com