ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เนื้อหา
dot
dot
เหตุผลของการใช้ช้างไทย
dot
bulletทำไมเลือกใช้ช้างในการบำบัด
bulletทำไมต้องเป็นช้างไทย
dot
โครงการช้างบำบัด
dot
bulletความเป็นมาของโครงการช้างบำบัด
bulletมาตรการความปลอดภัย
dot
เว็บเพื่อนบ้าน
dot
ภาควิชากิจกรรมบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
dot
ติดต่อเรา

dot


แบนเนอร์ตัวอย่าง


โครงการช้างบำบัดเทิดพระเกียรติสมเด็จพระปิยะมหาราช

โครงการช้างบำบัดเทิดพระเกียรติสมเด็จพระปิยะมหาราช

วันปิยะมหาราช ปี 2554 โครงการช้างบำบัด ภาควิชากิจกรรมบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมมือกับศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย จังหวัดลำปาง และ มูลนิธิไทรแองเกิ้ล เอเลเฟน และ โรงแรมอนันตรา โกล์ดเด้น ไทรแองเกิ้ล จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในโอกาสครบรอบวันสวรรคต(ปิยะมหาราช) โดยเปิดโอกาสให้บุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษและครอบครัว ได้มีโอกาสทำกิจกรรมร่วมกับช้างไทย ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กและผู้ปกครองได้สัมผัสกิจกรรมที่ใช้ในโปรแกรมบำบัดที่ใช้ช้างไทย การจัดกิจกรรมในครั้งนี้จะช่วยให้นักศึกษากิจกรรมบำบัด และผู้ที่สนใจ มีความรู้ความเข้าใจเรื่องบุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ และช้างไทย ภายใต้การดูแลของคณาจารย์จากคณะเทคนิคการแพทย์ โดยที่จะจัดกิจกรรมช้างบำบัด 2 วัน ในวันที่ 23 และ 24 ตุลาคม 2554 ตั้งแต่เวลา 8.00 น. – 17.00 น.กิจกรรมในโครงการช้างบำบัด

กิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระปิยมหาราช ครั้งที่ 21
กิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระปิยมหาราช ครั้งที่ 16
กิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระปิยมหาราช ครั้งที่ 11 article
กิจกรรมอบรมช้างบำบัดแก่นักศึกษากิจกรรมบำบัด
กิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระปิยมหาราช ครั้งที่ 9 article
กิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระปิยมหาราช ครั้งที่ 8 article
กิจกรรมการอบรมเพื่อให้ความรู้แก่นักศึกษากิจกรรมบำบัดสิงคโปร์ article
กิจกรรมจัดอบรมให้ความรู้แก่นักศึกษา
การจัดอบรมให้ความรู้แก่นักศึกษาสิงคโปร์ เรื่อง Thai Elephant-Assisted Therapy: an Innovative Intervention for Individuals with Autism article
กิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระปิยมหาราช ครั้งที่7 articleCopyright © 2011 All Rights Reserved.

โครงการช้างไทยบำบัดเด็กออทิสติก
ภาควิชากิจกรรมบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ที่อยู่ :  เลขที่ 110 ถนนอินทวโรรส ตำบล :  ศรีภูมิ อำเภอ : เมือง
จังหวัด : เชียงใหม่      รหัสไปรษณีย์ : 50200
เบอร์โทร :  +6653-94-9295     แฟ็กซ์ :  +6653-94-9257

E-mail: changbumbud.amscmu@gmail.com