ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เนื้อหา
dot
dot
เหตุผลของการใช้ช้างไทย
dot
bulletทำไมเลือกใช้ช้างในการบำบัด
bulletทำไมต้องเป็นช้างไทย
dot
โครงการช้างบำบัด
dot
bulletความเป็นมาของโครงการช้างบำบัด
bulletมาตรการความปลอดภัย
dot
ดาวน์โหลด
dot
bulletดาวน์โหลดใบสมัครต่างๆ
dot
เว็บเพื่อนบ้าน
dot
ภาควิชากิจกรรมบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
dot
ติดต่อเรา

dot


แบนเนอร์ตัวอย่าง


แผนการดำเนินงานโครงการช้างบำบัด คลิกที่นี่ article

 แผนการดำเนินงานโครงการช้างบำบัด ประจำปี 2562

 

 

 

กิจกรรม

ระยะเวลาดำเนินงาน

1.       

โครงการจัดอบรมให้ความรู้เรื่องการนำสัตว์มาใช้ในการบำบัด

และการใช้ช้างบำบัดสำหรับบุคคลออทิสติกแก่นักศึกษากิจกรรมบำบัดชั้นปีที่ 3 และนักศึกษาสัตวแพทยศาสตร์


วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562

2.       

โครงการช้างบำบัดเทิดพระเกียรติสมเด็จพระปิยมหาราช
ครั้งที่ 22 (กิจกรรมช้างบำบัด 1 วัน)

* รับอาสมัคร 4 คน


วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562

 

3.       

โครงการจัดอบรมให้ความรู้เรื่อง  Thai Elephant-Assisted Therapy: an Innovative Intervention for Individuals with Special Needs แก่นักศึกษาจากประเทศญี่ปุ่น


วันที่ 1 มีนาคม 2562

 

วันที่ 2 มีนาคม 2562

4.       

โครงการช้างบำบัดเทิดพระเกียรติสมเด็จพระปิยมหาราช
ครั้งที่ 23 (กิจกรรมช้างบำบัด 2 วัน)

* รับอาสมัคร 4 คน


วันที่ 19, 20 ตุลาคม 2562

5.       

โครงการช้างบำบัดเทิดพระเกียรติสมเด็จพระปิยมหาราช
ครั้งที่ 24 (กิจกรรมช้างบำบัด 8 วัน)

* รับอาสมัคร 4 คนวันที่ 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24

พฤจิกายน 2562

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สำหรับอาสาสมัครที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมช้างบำบัดนั้น สามารถขอสมัครเข้าร่วมได้ตามวันที่กำหนดในแผนการดำเนินงาน โดยมี ค่าใช้จ่าย 6,000 บาท ต่อคนต่อวัน (ค่าใช้ช้าง สถานที่ ค่าเดินทาง อาหารกลางวัน อาหารว่าง อื่นๆ)

และจะต้องเข้ารับการอบรมอาสาสมัครเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมกิจกรรมช้างบำบัด ค่าใช้จ่าย 5,000 บาท ต่อคนต่อวัน

กำหนดการอบรมอาสาสมัครมีดังนี้

 

 

กิจกรรม

ระยะเวลาดำเนินงาน

1.        

การอบรมอาสาสมัคร  (กิจกรรมช้างบำบัด 1 วัน)

 

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562

 

2.        

การอบรมอาสาสมัคร  (กิจกรรมช้างบำบัด 2 วัน)

วันที่ 18 ตุลาคม 2562

3.        

การอบรมอาสาสมัคร  (กิจกรรมช้างบำบัด 8 วัน)

วันที่ 1 พฤจิกายน 2562

4.        

การอบรมอาสาสมัคร  (กิจกรรมช้างบำบัด 8 วัน)

วันที่ 2 พฤจิกายน 2562

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใบสมัครสำหรับอาสาสมัคร โครงการช้างบำบัด.pdf

 

!! สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม !!

ติดต่อ

โครงการช้างบำบัด ภาควิชากิจกรรมบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ถนนอินทวโรรส ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

 

 

โทร (053) 949-257 

 

ผู้ประสานงานโครงการ ดาราณี  สาสัตย์ มือถือ (08) 6654-7278 และ อนันต์ ไชยสมบัติ มือถือ (08) 2480-6390

 


E-mail: changbumbud.ams.cmu@gmail.com


Facebook: Thai Elephant Therapy

 

 

 

 

 

 

 

 
ข่าวประชาสัมพันธ์
Copyright © 2011 All Rights Reserved.

โครงการช้างไทยบำบัดเด็กออทิสติก
ภาควิชากิจกรรมบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ที่อยู่ :  เลขที่ 110 ถนนอินทวโรรส ตำบล :  ศรีภูมิ อำเภอ : เมือง
จังหวัด : เชียงใหม่      รหัสไปรษณีย์ : 50200
เบอร์โทร :  +6653-94-9295     แฟ็กซ์ :  +6653-94-9257

E-mail: changbumbud.amscmu@gmail.com