ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เนื้อหา
dot
dot
เหตุผลของการใช้ช้างไทย
dot
bulletทำไมเลือกใช้ช้างในการบำบัด
bulletทำไมต้องเป็นช้างไทย
dot
โครงการช้างบำบัด
dot
bulletความเป็นมาของโครงการช้างบำบัด
bulletมาตรการความปลอดภัย
dot
ดาวน์โหลด
dot
bulletใบสมัครเข้าโครงการ
dot
เว็บเพื่อนบ้าน
dot
ภาควิชากิจกรรมบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
dot
ติดต่อเรา

dot


แบนเนอร์ตัวอย่าง


รายละเอียดการรับสมัครเด็กเข้าร่วมโครงการช้างบำบัด article

 รับสมัครเด็กพิเศษเข้าร่วมกิจกรรมสัมผัสโครงการช้างบำบัด 4 วัน 

วันเสาร์ - อาทิตย์ ที่ 20 21 27 28 ธันวาคม 2561

โคงการช้างบำบัด คณะเทคนิคการเเพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รับสมัครเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษเข้าร่วมโครงการช้างบำบัด

คุณสมบัติ

1. เด็ก อายุ 8 – 19 ปี1241279841tqYi0g.jpg ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น ออทิสติก, บกพร่องทางการเรียนรู้, สมาธิสั้น และ PDD

2. สามารถเข้าใจและทำตามคำสั่งง่ายๆได้ เช่น หยุด รอ นั่ง  ฟัง

3. สามารถช่วยเหลือตนเองในการทำกิจวัตรประจำวัน เช่น การรับประทานอาหาร การเข้าห้องน้ำได้เอง

4. ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลสามารถร่วมเดินทางไป-กลับ และอยู่ร่วมกิจกรรมได้ตลอดระยะเวลาของการบำบัด

 

กิจกรรมที่จัดให้ 9 กิจกรรม คือ

กิจกรรมซื้ออาหารให้ช้าง = ฝึกเป็นผู้เลือกรายการอาหาร พร้อมกับใช้เงินในการแลกเปลี่ยน

กิจกรรมให้อาหารช้าง    = ฝึกเป็นผู้ให้ โดยการให้อาหารแก่ช้าง

กิจกรรมอาบน้ำช้าง       = ฝึกการใช้อุปกรณ์ในการอาบน้ำ และอาบน้ำให้ช้างของตนเอง

กิจกรรมขึ้น-ลงช้าง        = วางแผนการเคลื่อนไหวในการขึ้น-ลงช้าง พร้อมใช้คำสั่ง

กิจกรรมขี่ช้าง              = ใช้คำสั่งช้าง และฝึกการทรงตัวและทรงท่า

กิจกรรมเล่นเกมส์กับช้าง  = ร่วมเล่นเกมส์กับช้าง เรียนรู้กฏและกติกาในการอยู่ร่วมในสังคม

กิจกรรมกลุ่ม               = ฝึกการเรียนรู้กฏกติกา และการมีปฏิสัมพันธ์ภายในกลุ่ม

กิจกรรมศิลปะช้าง        = ทำงานศิลปะ วางแผนขั้นตอนการทำงานร่วมกับเพื่อน

กิจกกรมผ่อนคลาย       = ฝึกให้ผ่อนคลายตนเองด้วยวิธีการผ่อนคลายกล้ามเนื้อทีละส่วนและฝึก

                                 การหายใจเพื่อการหายใจโดยทำตามผู้นำทีละขั้นตอน

 

 

 

 

สนใจติดต่อ

โครงการช้างบำบัด ชั้น 11 คณะเทคนิคการเเพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หรือ คุณ อนันต์ ไชยสมบัติ (นุ) 053-949295 หรือ 082-480-6390

e-mail: changbumbud.amscmu@gmail.com

 ใบสมัครเข้าโครงการช้างบำบัด2016.pdf
ข่าวประชาสัมพันธ์
Copyright © 2011 All Rights Reserved.

โครงการช้างไทยบำบัดเด็กออทิสติก
ภาควิชากิจกรรมบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ที่อยู่ :  เลขที่ 110 ถนนอินทวโรรส ตำบล :  ศรีภูมิ อำเภอ : เมือง
จังหวัด : เชียงใหม่      รหัสไปรษณีย์ : 50200
เบอร์โทร :  +6653-94-9295     แฟ็กซ์ :  +6653-94-9257

E-mail: changbumbud.amscmu@gmail.com