ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เนื้อหา
dot
dot
เหตุผลของการใช้ช้างไทย
dot
bulletทำไมเลือกใช้ช้างในการบำบัด
bulletทำไมต้องเป็นช้างไทย
dot
โครงการช้างบำบัด
dot
bulletความเป็นมาของโครงการช้างบำบัด
bulletมาตรการความปลอดภัย
dot
ดาวน์โหลด
dot
bulletดาวน์โหลดใบสมัครต่างๆ
dot
เว็บเพื่อนบ้าน
dot
ภาควิชากิจกรรมบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
dot
ติดต่อเรา

dot


แบนเนอร์ตัวอย่าง


ความเป็นมาของโครงการช้างบำบัด

 ความเป็นมา

 
          แนวคิดการนำช้างไทยมาช่วยบำบัดบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ เป็นของคุณวิทยา  เข้มงวด ทั้งนี้เพื่ออนุรักษ์ช้างไทยแบบยั่งยืน  ช้างไทยเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองและเป็นสัญลักษณ์ของชาติไทย ที่กำลังจะสูญพันธ์ คณาจารย์ ภาควิชากิจกรรมบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และผู้เชี่ยวชาญ  ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย จังหวัดลำปาง จึงได้ร่วมมือกันศึกษาวิจัย เพื่อนำเอาช้างไทยมาช่วยเป็นสื่อในการบำบัดบุคคลออทิสติก ซึ่งเป็นการศึกษาครั้งแรกของโลก ที่นำเอาช้างมาบำบัดบุคคลออทิสติก
 Copyright © 2011 All Rights Reserved.

โครงการช้างไทยบำบัดเด็กออทิสติก
ภาควิชากิจกรรมบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ที่อยู่ :  เลขที่ 110 ถนนอินทวโรรส ตำบล :  ศรีภูมิ อำเภอ : เมือง
จังหวัด : เชียงใหม่      รหัสไปรษณีย์ : 50200
เบอร์โทร :  +6653-94-9295     แฟ็กซ์ :  +6653-94-9257

E-mail: changbumbud.amscmu@gmail.com