ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เนื้อหา
dot
dot
เหตุผลของการใช้ช้างไทย
dot
bulletทำไมเลือกใช้ช้างในการบำบัด
bulletทำไมต้องเป็นช้างไทย
dot
โครงการช้างบำบัด
dot
bulletความเป็นมาของโครงการช้างบำบัด
bulletมาตรการความปลอดภัย
dot
เว็บเพื่อนบ้าน
dot
ภาควิชากิจกรรมบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
dot
ติดต่อเรา

dot
bulletโครงการช้างบำบัดเทิดพระเกียรติสมเด็จพระปิยะมหาราช


แบนเนอร์ตัวอย่าง


ความเป็นมาของโครงการช้างบำบัด

 ความเป็นมา

 
          แนวคิดการนำช้างไทยมาช่วยบำบัดบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ เป็นของคุณวิทยา  เข้มงวด ทั้งนี้เพื่ออนุรักษ์ช้างไทยแบบยั่งยืน  ช้างไทยเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองและเป็นสัญลักษณ์ของชาติไทย ที่กำลังจะสูญพันธ์ คณาจารย์ ภาควิชากิจกรรมบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และผู้เชี่ยวชาญ  ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย จังหวัดลำปาง จึงได้ร่วมมือกันศึกษาวิจัย เพื่อนำเอาช้างไทยมาช่วยเป็นสื่อในการบำบัดบุคคลออทิสติก ซึ่งเป็นการศึกษาครั้งแรกของโลก ที่นำเอาช้างมาบำบัดบุคคลออทิสติก
 Copyright © 2011 All Rights Reserved.

โครงการช้างไทยบำบัดเด็กออทิสติก
ภาควิชากิจกรรมบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ที่อยู่ :  เลขที่ 110 ถนนอินทวโรรส ตำบล :  ศรีภูมิ อำเภอ : เมือง
จังหวัด : เชียงใหม่      รหัสไปรษณีย์ : 50200
เบอร์โทร :  +6653-94-9295     แฟ็กซ์ :  +6653-94-9257

E-mail: changbumbud.amscmu@gmail.com