ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เนื้อหา
dot
dot
เหตุผลของการใช้ช้างไทย
dot
bulletทำไมเลือกใช้ช้างในการบำบัด
bulletทำไมต้องเป็นช้างไทย
dot
โครงการช้างบำบัด
dot
bulletความเป็นมาของโครงการช้างบำบัด
bulletมาตรการความปลอดภัย
dot
เว็บเพื่อนบ้าน
dot
ภาควิชากิจกรรมบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
dot
ติดต่อเรา

dot


แบนเนอร์ตัวอย่าง


กิจกรรมจัดอบรมให้ความรู้แก่นักศึกษา

    

 

โครงการช้างบำบัด ภาควิชากิจกรรมบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการอบรมเพื่อให้ความรู้แก่นักศึกษา เรื่อง กรอบความรู้การนำสัตว์มาช่วยในการบำบัดและการใช้ช้างบำบัดสำหรับบุคคลออทิสติก” ผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วย นักศึกษากิจกรรมบำบัด และนักศึกษาสัตวแพทย์ รวมจำนวน 47 คน ในวันที่ 5  ตุลาคม 2556  ณ ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย จังหวัดลำปาง  โดยการสนับสนุนจากมูลนิธิโกล์ดเด้น ไทรแองเกิ้ล เอเลเฟน และโรงแรมอนันตรา โกล์ดเด้น ไทรแองเกิ้ล เพื่อให้นักศึกษากิจกรรมบำบัดชั้นปีที่ 3  มีความรู้ และทักษะในการใช้โปรแกรมช้างบำบัดสำหรับบุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ และบุคคลออทิสติก  ซึ่งจะช่วยพัฒนาศักยภาพและความพร้อมของนักศึกษาเพื่อรองรับต่อการเป็นนักกิจกรรมบำบัดที่ดีต่อไปในอนาคต
กิจกรรมในโครงการช้างบำบัด

กิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระปิยมหาราช ครั้งที่ 21
กิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระปิยมหาราช ครั้งที่ 16
กิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระปิยมหาราช ครั้งที่ 11 article
กิจกรรมอบรมช้างบำบัดแก่นักศึกษากิจกรรมบำบัด
กิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระปิยมหาราช ครั้งที่ 9 article
กิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระปิยมหาราช ครั้งที่ 8 article
กิจกรรมการอบรมเพื่อให้ความรู้แก่นักศึกษากิจกรรมบำบัดสิงคโปร์ article
การจัดอบรมให้ความรู้แก่นักศึกษาสิงคโปร์ เรื่อง Thai Elephant-Assisted Therapy: an Innovative Intervention for Individuals with Autism article
กิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระปิยมหาราช ครั้งที่7 article
โครงการช้างบำบัดเทิดพระเกียรติสมเด็จพระปิยะมหาราชCopyright © 2011 All Rights Reserved.

โครงการช้างไทยบำบัดเด็กออทิสติก
ภาควิชากิจกรรมบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ที่อยู่ :  เลขที่ 110 ถนนอินทวโรรส ตำบล :  ศรีภูมิ อำเภอ : เมือง
จังหวัด : เชียงใหม่      รหัสไปรษณีย์ : 50200
เบอร์โทร :  +6653-94-9295     แฟ็กซ์ :  +6653-94-9257

E-mail: changbumbud.amscmu@gmail.com