ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เนื้อหา
dot
dot
เหตุผลของการใช้ช้างไทย
dot
bulletทำไมเลือกใช้ช้างในการบำบัด
bulletทำไมต้องเป็นช้างไทย
dot
โครงการช้างบำบัด
dot
bulletความเป็นมาของโครงการช้างบำบัด
bulletมาตรการความปลอดภัย
dot
เว็บเพื่อนบ้าน
dot
ภาควิชากิจกรรมบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
dot
ติดต่อเรา

dot
bulletโครงการช้างบำบัดเทิดพระเกียรติสมเด็จพระปิยะมหาราช


แบนเนอร์ตัวอย่าง


กิจกรรมจัดอบรมให้ความรู้แก่นักศึกษา

    

 

โครงการช้างบำบัด ภาควิชากิจกรรมบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการอบรมเพื่อให้ความรู้แก่นักศึกษา เรื่อง กรอบความรู้การนำสัตว์มาช่วยในการบำบัดและการใช้ช้างบำบัดสำหรับบุคคลออทิสติก” ผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วย นักศึกษากิจกรรมบำบัด และนักศึกษาสัตวแพทย์ รวมจำนวน 47 คน ในวันที่ 5  ตุลาคม 2556  ณ ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย จังหวัดลำปาง  โดยการสนับสนุนจากมูลนิธิโกล์ดเด้น ไทรแองเกิ้ล เอเลเฟน และโรงแรมอนันตรา โกล์ดเด้น ไทรแองเกิ้ล เพื่อให้นักศึกษากิจกรรมบำบัดชั้นปีที่ 3  มีความรู้ และทักษะในการใช้โปรแกรมช้างบำบัดสำหรับบุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ และบุคคลออทิสติก  ซึ่งจะช่วยพัฒนาศักยภาพและความพร้อมของนักศึกษาเพื่อรองรับต่อการเป็นนักกิจกรรมบำบัดที่ดีต่อไปในอนาคต
กิจกรรมในโครงการช้างบำบัด

กิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระปิยะมหาราช ครั้งที่ 22
กิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระปิยมหาราช ครั้งที่ 21
กิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระปิยมหาราช ครั้งที่ 16
กิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระปิยมหาราช ครั้งที่ 11 article
กิจกรรมอบรมช้างบำบัดแก่นักศึกษากิจกรรมบำบัด
กิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระปิยมหาราช ครั้งที่ 9 article
กิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระปิยมหาราช ครั้งที่ 8 article
กิจกรรมการอบรมเพื่อให้ความรู้แก่นักศึกษากิจกรรมบำบัดสิงคโปร์ article
การจัดอบรมให้ความรู้แก่นักศึกษาสิงคโปร์ เรื่อง Thai Elephant-Assisted Therapy: an Innovative Intervention for Individuals with Autism article
กิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระปิยมหาราช ครั้งที่7 articleCopyright © 2011 All Rights Reserved.

โครงการช้างไทยบำบัดเด็กออทิสติก
ภาควิชากิจกรรมบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ที่อยู่ :  เลขที่ 110 ถนนอินทวโรรส ตำบล :  ศรีภูมิ อำเภอ : เมือง
จังหวัด : เชียงใหม่      รหัสไปรษณีย์ : 50200
เบอร์โทร :  +6653-94-9295     แฟ็กซ์ :  +6653-94-9257

E-mail: changbumbud.amscmu@gmail.com