ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เนื้อหา
dot
dot
เหตุผลของการใช้ช้างไทย
dot
bulletทำไมเลือกใช้ช้างในการบำบัด
bulletทำไมต้องเป็นช้างไทย
dot
โครงการช้างบำบัด
dot
bulletความเป็นมาของโครงการช้างบำบัด
bulletมาตรการความปลอดภัย
dot
เว็บเพื่อนบ้าน
dot
ภาควิชากิจกรรมบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
dot
ติดต่อเรา

dot


แบนเนอร์ตัวอย่าง


กิจกรรมการอบรมเพื่อให้ความรู้แก่นักศึกษากิจกรรมบำบัดสิงคโปร์ article

 

กิจกรรมการอบรมเพื่อให้ความรู้แก่นักศึกษาสิงคโปร์ เรื่อง กรอบความรู้การนำสัตว์มาช่วยในการบำบัดและการใช้ช้างบำบัดสำหรับบุคคลออทิสติก เมื่อวันที่ 8  ตุลาคม 2556  ณ ภาควิชากิจกรรมบำบัด และศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย จังหวัดลำปาง โดยมีนักศึกษากิจกรรมบำบัดและอาจารย์ จากประเทศสิงคโปร์ จำนวน 15 คนเพื่อให้นักศึกษากิจกรรมบำบัดมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการนำสัตว์มาช่วยในการบำบัด กรอบอ้างอิงทางกิจกรรมบำบัด และการใช้ช้างบำบัด ตระหนักถึงคุณประโยชน์ในการนำสัตว์มาช่วยในการบำบัด และเปิดโอกาสให้นักศึกษากิจกรรมบำบัดสิงคโปร์ ได้สัมผัสกิจกรรมในโปรแกรมช้างบำบัด

 

                    

กิจกรรมในโครงการช้างบำบัด

กิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระปิยมหาราช ครั้งที่ 21
กิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระปิยมหาราช ครั้งที่ 16
กิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระปิยมหาราช ครั้งที่ 11 article
กิจกรรมอบรมช้างบำบัดแก่นักศึกษากิจกรรมบำบัด
กิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระปิยมหาราช ครั้งที่ 9 article
กิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระปิยมหาราช ครั้งที่ 8 article
กิจกรรมจัดอบรมให้ความรู้แก่นักศึกษา
การจัดอบรมให้ความรู้แก่นักศึกษาสิงคโปร์ เรื่อง Thai Elephant-Assisted Therapy: an Innovative Intervention for Individuals with Autism article
กิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระปิยมหาราช ครั้งที่7 article
โครงการช้างบำบัดเทิดพระเกียรติสมเด็จพระปิยะมหาราชCopyright © 2011 All Rights Reserved.

โครงการช้างไทยบำบัดเด็กออทิสติก
ภาควิชากิจกรรมบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ที่อยู่ :  เลขที่ 110 ถนนอินทวโรรส ตำบล :  ศรีภูมิ อำเภอ : เมือง
จังหวัด : เชียงใหม่      รหัสไปรษณีย์ : 50200
เบอร์โทร :  +6653-94-9295     แฟ็กซ์ :  +6653-94-9257

E-mail: changbumbud.amscmu@gmail.com