ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เนื้อหา
dot
dot
เหตุผลของการใช้ช้างไทย
dot
bulletทำไมเลือกใช้ช้างในการบำบัด
bulletทำไมต้องเป็นช้างไทย
dot
โครงการช้างบำบัด
dot
bulletความเป็นมาของโครงการช้างบำบัด
bulletมาตรการความปลอดภัย
dot
ดาวน์โหลด
dot
bulletดาวน์โหลดใบสมัครต่างๆ
dot
เว็บเพื่อนบ้าน
dot
ภาควิชากิจกรรมบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
dot
ติดต่อเรา

dot


แบนเนอร์ตัวอย่าง


กิจกรรมการอบรมเพื่อให้ความรู้แก่นักศึกษากิจกรรมบำบัดสิงคโปร์ article

 

กิจกรรมการอบรมเพื่อให้ความรู้แก่นักศึกษาสิงคโปร์ เรื่อง กรอบความรู้การนำสัตว์มาช่วยในการบำบัดและการใช้ช้างบำบัดสำหรับบุคคลออทิสติก เมื่อวันที่ 8  ตุลาคม 2556  ณ ภาควิชากิจกรรมบำบัด และศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย จังหวัดลำปาง โดยมีนักศึกษากิจกรรมบำบัดและอาจารย์ จากประเทศสิงคโปร์ จำนวน 15 คนเพื่อให้นักศึกษากิจกรรมบำบัดมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการนำสัตว์มาช่วยในการบำบัด กรอบอ้างอิงทางกิจกรรมบำบัด และการใช้ช้างบำบัด ตระหนักถึงคุณประโยชน์ในการนำสัตว์มาช่วยในการบำบัด และเปิดโอกาสให้นักศึกษากิจกรรมบำบัดสิงคโปร์ ได้สัมผัสกิจกรรมในโปรแกรมช้างบำบัด

 

                    

กิจกรรมในโครงการช้างบำบัด

กิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระปิยมหาราช ครั้งที่ 21
กิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระปิยมหาราช ครั้งที่ 16
กิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระปิยมหาราช ครั้งที่ 11 article
กิจกรรมอบรมช้างบำบัดแก่นักศึกษากิจกรรมบำบัด
กิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระปิยมหาราช ครั้งที่ 9 article
กิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระปิยมหาราช ครั้งที่ 8 article
กิจกรรมจัดอบรมให้ความรู้แก่นักศึกษา
การจัดอบรมให้ความรู้แก่นักศึกษาสิงคโปร์ เรื่อง Thai Elephant-Assisted Therapy: an Innovative Intervention for Individuals with Autism article
กิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระปิยมหาราช ครั้งที่7 article
โครงการช้างบำบัดเทิดพระเกียรติสมเด็จพระปิยะมหาราชCopyright © 2011 All Rights Reserved.

โครงการช้างไทยบำบัดเด็กออทิสติก
ภาควิชากิจกรรมบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ที่อยู่ :  เลขที่ 110 ถนนอินทวโรรส ตำบล :  ศรีภูมิ อำเภอ : เมือง
จังหวัด : เชียงใหม่      รหัสไปรษณีย์ : 50200
เบอร์โทร :  +6653-94-9295     แฟ็กซ์ :  +6653-94-9257

E-mail: changbumbud.amscmu@gmail.com