ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เนื้อหา
dot
dot
เหตุผลของการใช้ช้างไทย
dot
bulletทำไมเลือกใช้ช้างในการบำบัด
bulletทำไมต้องเป็นช้างไทย
dot
โครงการช้างบำบัด
dot
bulletความเป็นมาของโครงการช้างบำบัด
bulletมาตรการความปลอดภัย
dot
เว็บเพื่อนบ้าน
dot
ภาควิชากิจกรรมบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
dot
ติดต่อเรา

dot


แบนเนอร์ตัวอย่าง


กิจกรรมอบรมช้างบำบัดแก่นักศึกษากิจกรรมบำบัด

 กิจกรรมอบรมให้ความรู้ช้างไทยบำบัด แก่นักศึกษากิจกรรมบำบัด

          ภาควิชากิจกรรมบำบัด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยการนำของ รศ.ดร.นันทณี เสถียรศักดิ์พงศ์ จัดการอบรมนักศึกษากิจกรรมบำบัดชั้นปีที่ 3 เพื่อให้ความรู้ในเรื่องโปรแกรมบำบัดที่ใช้ช้างไทยเป็นสื่อการรักษาสำหรับเด็กพิเศษ ในวันเสาร์ที่ 11 ตุลาคม ที่ผ่านมา ณ ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย จ.ลำปาง การอบรมนี้ยังได้ให้ความรู้เรื่องของการนำสัตว์มาช่วยในการบำบัดผู้รับบริการ โดยรศ.ดร.เมธิศา พงษ์ศักดิ์ศรี ความรู้เรื่องช้างและสุขภาพช้างที่ใช้ในการบำบัด โดยอาจารย์สัตวแพทย์ พรสวรรค์ พงษ์โสภา ทั้งนี้ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่ให้ทุนสนับสนุนในการจัดอบรมให้ความรู้แก่นักศึกษาครั้งนี้ โดยมูลนิธิโกลเด้น ไทรแองเกิ้ล เอเลเฟ่น

          สำหรับผู้ที่สนใจส่งบุตรหลานเข้าร่วมโครงการช้างไทยบำบัดสามารถสมัคร โดยดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.tetp.org สำหรับโครงการบริการที่จะจัดครั้งต่อไป เป็นโปรแกรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระปิยมหาราช โดยโครงการสัมผัสโปรแกรมช้างไทยบำบัด 1 วัน จัดวันที่ 23 ตุลาคม 2557 และโครงการสัมผัสโปรแกรมช้างไทยบำบัด 2 วัน จัดวันที่ 16 และ 17 ธันวาคม 2557 นี้

 

   

 

 

 
กิจกรรมในโครงการช้างบำบัด

กิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระปิยมหาราช ครั้งที่ 21
กิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระปิยมหาราช ครั้งที่ 16
กิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระปิยมหาราช ครั้งที่ 11 article
กิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระปิยมหาราช ครั้งที่ 9 article
กิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระปิยมหาราช ครั้งที่ 8 article
กิจกรรมการอบรมเพื่อให้ความรู้แก่นักศึกษากิจกรรมบำบัดสิงคโปร์ article
กิจกรรมจัดอบรมให้ความรู้แก่นักศึกษา
การจัดอบรมให้ความรู้แก่นักศึกษาสิงคโปร์ เรื่อง Thai Elephant-Assisted Therapy: an Innovative Intervention for Individuals with Autism article
กิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระปิยมหาราช ครั้งที่7 article
โครงการช้างบำบัดเทิดพระเกียรติสมเด็จพระปิยะมหาราชCopyright © 2011 All Rights Reserved.

โครงการช้างไทยบำบัดเด็กออทิสติก
ภาควิชากิจกรรมบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ที่อยู่ :  เลขที่ 110 ถนนอินทวโรรส ตำบล :  ศรีภูมิ อำเภอ : เมือง
จังหวัด : เชียงใหม่      รหัสไปรษณีย์ : 50200
เบอร์โทร :  +6653-94-9295     แฟ็กซ์ :  +6653-94-9257

E-mail: changbumbud.amscmu@gmail.com