ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เนื้อหา
dot
dot
เหตุผลของการใช้ช้างไทย
dot
bulletทำไมเลือกใช้ช้างในการบำบัด
bulletทำไมต้องเป็นช้างไทย
dot
โครงการช้างบำบัด
dot
bulletความเป็นมาของโครงการช้างบำบัด
bulletมาตรการความปลอดภัย
dot
เว็บเพื่อนบ้าน
dot
ภาควิชากิจกรรมบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
dot
ติดต่อเรา

dot
bulletโครงการช้างบำบัดเทิดพระเกียรติสมเด็จพระปิยะมหาราช


แบนเนอร์ตัวอย่าง


กิจกรรมอบรมช้างบำบัดแก่นักศึกษากิจกรรมบำบัด

 กิจกรรมอบรมให้ความรู้ช้างไทยบำบัด แก่นักศึกษากิจกรรมบำบัด

          ภาควิชากิจกรรมบำบัด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยการนำของ รศ.ดร.นันทณี เสถียรศักดิ์พงศ์ จัดการอบรมนักศึกษากิจกรรมบำบัดชั้นปีที่ 3 เพื่อให้ความรู้ในเรื่องโปรแกรมบำบัดที่ใช้ช้างไทยเป็นสื่อการรักษาสำหรับเด็กพิเศษ ในวันเสาร์ที่ 11 ตุลาคม ที่ผ่านมา ณ ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย จ.ลำปาง การอบรมนี้ยังได้ให้ความรู้เรื่องของการนำสัตว์มาช่วยในการบำบัดผู้รับบริการ โดยรศ.ดร.เมธิศา พงษ์ศักดิ์ศรี ความรู้เรื่องช้างและสุขภาพช้างที่ใช้ในการบำบัด โดยอาจารย์สัตวแพทย์ พรสวรรค์ พงษ์โสภา ทั้งนี้ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่ให้ทุนสนับสนุนในการจัดอบรมให้ความรู้แก่นักศึกษาครั้งนี้ โดยมูลนิธิโกลเด้น ไทรแองเกิ้ล เอเลเฟ่น

          สำหรับผู้ที่สนใจส่งบุตรหลานเข้าร่วมโครงการช้างไทยบำบัดสามารถสมัคร โดยดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.tetp.org สำหรับโครงการบริการที่จะจัดครั้งต่อไป เป็นโปรแกรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระปิยมหาราช โดยโครงการสัมผัสโปรแกรมช้างไทยบำบัด 1 วัน จัดวันที่ 23 ตุลาคม 2557 และโครงการสัมผัสโปรแกรมช้างไทยบำบัด 2 วัน จัดวันที่ 16 และ 17 ธันวาคม 2557 นี้

 

   

 

 

 
กิจกรรมในโครงการช้างบำบัด

กิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระปิยะมหาราช ครั้งที่ 22
กิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระปิยมหาราช ครั้งที่ 21
กิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระปิยมหาราช ครั้งที่ 16
กิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระปิยมหาราช ครั้งที่ 11 article
กิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระปิยมหาราช ครั้งที่ 9 article
กิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระปิยมหาราช ครั้งที่ 8 article
กิจกรรมการอบรมเพื่อให้ความรู้แก่นักศึกษากิจกรรมบำบัดสิงคโปร์ article
กิจกรรมจัดอบรมให้ความรู้แก่นักศึกษา
การจัดอบรมให้ความรู้แก่นักศึกษาสิงคโปร์ เรื่อง Thai Elephant-Assisted Therapy: an Innovative Intervention for Individuals with Autism article
กิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระปิยมหาราช ครั้งที่7 articleCopyright © 2011 All Rights Reserved.

โครงการช้างไทยบำบัดเด็กออทิสติก
ภาควิชากิจกรรมบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ที่อยู่ :  เลขที่ 110 ถนนอินทวโรรส ตำบล :  ศรีภูมิ อำเภอ : เมือง
จังหวัด : เชียงใหม่      รหัสไปรษณีย์ : 50200
เบอร์โทร :  +6653-94-9295     แฟ็กซ์ :  +6653-94-9257

E-mail: changbumbud.amscmu@gmail.com