ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เนื้อหา
dot
dot
เหตุผลของการใช้ช้างไทย
dot
bulletทำไมเลือกใช้ช้างในการบำบัด
bulletทำไมต้องเป็นช้างไทย
dot
โครงการช้างบำบัด
dot
bulletความเป็นมาของโครงการช้างบำบัด
bulletมาตรการความปลอดภัย
dot
เว็บเพื่อนบ้าน
dot
ภาควิชากิจกรรมบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
dot
ติดต่อเรา

dot


แบนเนอร์ตัวอย่าง


กิจกรรมในโครงการช้างบำบัด


กิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระปิยมหาราช ครั้งที่ 21

 กิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระปิยมหาราช ครั้งที่ 21

วันที่ 20 21 27 28 ตุลาคม 2561

กิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระปิยมหาราช ครั้งที่ 16

กิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระปิยมหาราช ครั้งที่ 16

วันที่ 22-23 ตุลาคม 2559

กิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระปิยมหาราช ครั้งที่ 11article


กิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระปิยมหาราช ครั้งที่ 11

วันที่ 23 ตุลาคม 2557

กิจกรรมอบรมช้างบำบัดแก่นักศึกษากิจกรรมบำบัด

 กิจกรรมอบรมให้ความรู้ช้างไทยบำบัด แก่นักศึกษากิจกรรมบำบัด

 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2557 

กิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระปิยมหาราช ครั้งที่ 9article

กิจกรรมช้างบำบัดสำหรับเด็กพิเศษ เพื่อเทิดพระเกียรติพระปิยมหาราช ครั้งที่ 9 เนื่องในวันช้างไทย และ CMU Research Expo Exhibition

มื่อวันที่ 10 - 12 มีนาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 9.00 – 16.00 น.

กิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระปิยมหาราช ครั้งที่ 8article

 โปรแกรมสัมผัสช้าง 2 วัน

วันที่ 19 -20 ตุลาคม 2556

กิจกรรมการอบรมเพื่อให้ความรู้แก่นักศึกษากิจกรรมบำบัดสิงคโปร์article

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 9.00 – 16.00 น.

กิจกรรมจัดอบรมให้ความรู้แก่นักศึกษา

กิจกรรมจัดอบรมให้ความรู้แก่นักศึกษา วันที่ 5 ตุลาคม 2556 

การจัดอบรมให้ความรู้แก่นักศึกษาสิงคโปร์ เรื่อง Thai Elephant-Assisted Therapy: an Innovative Intervention for Individuals with Autismarticle

การจัดอบรมให้ความรู้แก่นักศึกษาสิงคโปร์ เรื่อง Thai Elephant-Assisted Therapy: an Innovative Intervention for Individuals with Autism

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555 

กิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระปิยมหาราช ครั้งที่7article

 เมืื่อวันที่ 22 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2556 

หน้า 1/2
1 2  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2011 All Rights Reserved.

โครงการช้างไทยบำบัดเด็กออทิสติก
ภาควิชากิจกรรมบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ที่อยู่ :  เลขที่ 110 ถนนอินทวโรรส ตำบล :  ศรีภูมิ อำเภอ : เมือง
จังหวัด : เชียงใหม่      รหัสไปรษณีย์ : 50200
เบอร์โทร :  +6653-94-9295     แฟ็กซ์ :  +6653-94-9257

E-mail: changbumbud.amscmu@gmail.com