ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เนื้อหา
dot
dot
เหตุผลของการใช้ช้างไทย
dot
bulletทำไมเลือกใช้ช้างในการบำบัด
bulletทำไมต้องเป็นช้างไทย
dot
โครงการช้างบำบัด
dot
bulletความเป็นมาของโครงการช้างบำบัด
bulletมาตรการความปลอดภัย
dot
เว็บเพื่อนบ้าน
dot
ภาควิชากิจกรรมบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
dot
ติดต่อเรา

dot
bulletโครงการช้างบำบัดเทิดพระเกียรติสมเด็จพระปิยะมหาราช


แบนเนอร์ตัวอย่าง


กิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระปิยมหาราช ครั้งที่ 16

 โครงการช้างบำบัด รับมอบช้างตัวใหม่ และจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระปิยมหาราช ครั้งที่ 16

 วันที่ 22-23 ตุลาคม 2559

 

เมื่อวันที่ 22 และ 23 ตุลาคม 2559 โครงการช้างบำบัดจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระปิยมหาราช ครั้งที่ 16 และเนื่องในวันกิจกรรมบำบัดโลก (World Occupational Therapy Day) โดยได้จัดการบริการทางกิจกรรมบำบัดให้แก่ผู้ปกครอง และเด็กออทิสติก, เด็กสมาธิสั้น, เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา และเด็กปกติ ณ โรงเรียนควาญช้าง ศูนย์การเรียนรู้ด้านคชศาสตร์  สถาบันคชบาลแห่งชาติ อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง เป็นเวลา 2 วันเต็ม เด็กที่เข้าร่วมกิจกรรมได้สัมผัสช้างไทยและบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติ ตลอดจนได้ฝึกทักษะการเคลื่อนไหว การเล่นร่วมกันเป็นทีม เรียนรู้เทคนิคการผ่อนคลายด้วยตนเอง

 

                                                 รศ.ดร. นันทณี เสถียรศักดิ์พงศ์ หัวหน้าโครงการช้างบำบัดและทีมงาน กล่าวขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีมูลนิธิอนันตรา โกลเด้น ไทรแองเกิ้ล เอเลแฟนท์ และมูลนิธิเอซีจี (SCG) ที่ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มทักษะพื้นฐานในการดำรงชีวิตสำหรับเด็ก ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการช้างบำบัดเทิดพระเกียรติสมเด็จพระปิยมหาราชในครั้งต่อไปสามารถสมัครได้ที่ thai.tetp.org หรือ www.tetp.org ทั้งนี้กิจกรรมการบริการทางกิจกรรมบำบัดในครั้งต่อไปจะจัดขึ้นในวันที่ 17 ธันวาคม 2559 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ นักกิจกรรมบำบัด ณัฐวุฒิ  อินิจา โทร 081-473-1297 สำหรับผู้ที่มีจิตเป็นกุศล ต้องการสนับสนุนกิจกรรมโครงการช้างบำบัดสามารถบริจาคได้ที่ห้องการเงิน คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

 
กิจกรรมในโครงการช้างบำบัด

กิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระปิยะมหาราช ครั้งที่ 22
กิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระปิยมหาราช ครั้งที่ 21
กิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระปิยมหาราช ครั้งที่ 11 article
กิจกรรมอบรมช้างบำบัดแก่นักศึกษากิจกรรมบำบัด
กิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระปิยมหาราช ครั้งที่ 9 article
กิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระปิยมหาราช ครั้งที่ 8 article
กิจกรรมการอบรมเพื่อให้ความรู้แก่นักศึกษากิจกรรมบำบัดสิงคโปร์ article
กิจกรรมจัดอบรมให้ความรู้แก่นักศึกษา
การจัดอบรมให้ความรู้แก่นักศึกษาสิงคโปร์ เรื่อง Thai Elephant-Assisted Therapy: an Innovative Intervention for Individuals with Autism article
กิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระปิยมหาราช ครั้งที่7 articleCopyright © 2011 All Rights Reserved.

โครงการช้างไทยบำบัดเด็กออทิสติก
ภาควิชากิจกรรมบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ที่อยู่ :  เลขที่ 110 ถนนอินทวโรรส ตำบล :  ศรีภูมิ อำเภอ : เมือง
จังหวัด : เชียงใหม่      รหัสไปรษณีย์ : 50200
เบอร์โทร :  +6653-94-9295     แฟ็กซ์ :  +6653-94-9257

E-mail: changbumbud.amscmu@gmail.com